Marka Tescil

Firmanızın kullanımında bulunan ve müşterilerinize karşı ayırt edici özellikler taşıyan; kuruluşunuzun kurumsal imajını diğer kişi ve kuruluşlara karşı açık bir şekilde ifade eden her türlü işareti, Marka olarak tanımlıyoruz.

Firmanızın kullanımında bulunan ve müşterilerinize karşı ayırt edici özellikler taşıyan; kuruluşunuzun kurumsal imajını diğer kişi ve kuruluşlara karşı açık bir şekilde ifade eden her türlü işareti, Marka olarak tanımlanıyoruz.

556sy. Kararname Madde 5’de ise; “ bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlere Marka, bu markaların da yetkili kurum ve kuruluşlar ile tescil ettirilmesine yani kayıt altına alınarak korunmasına Marka Tescili denir.
Yine yukarıdaki hüküm gereğince, başvurusunu eksiksiz yapmış veya eksiklerini gidermiş, yasal itiraz süresi içerisinde de itiraz edilmemiş veya yapılan itirazlar kesin olarak reddedilmiş ise başvuru, tescil edilerek sicile kaydedilir ve ilgili başvuru sahibine 10 yıl boyunca geçerli olacak “Marka Tescil Belgesi” verilir. Her 10 yılda bir yenilemek şartı ile markalar, istenildiği kadar kullanılabilir.

Oveosoftt ise, en başta markanızın başvuru sürecinden, hukuki süreçlerin yönetimine, marka araştırmaları ve analizlerinden, markaların ticari bir değere dönüştürülmesine kadar geçen her aşamada, markanızın takip ve korunmasında size tam bir hizmet zenginliği sunmaktadır.

Neden Marka Tescili Yaptırılmalı?
Marka Tescilinin Faydaları nelerdir?

Ülkemizde her yıl, milyonlarca taklit ve sahte ürün ya üretiliyor ya da yurt dışından ülkemize sokuluyor. Bu ve benzeri her türlü hak hırsızlığına karşı,marka tescili yaptıran bir firma, Türkiye sınırları içerisinde ve kendi sektöründe, markasının tekel kullanıcısı olup, marka sahibi dilerse, markasını kullanan kişilere karşı 556 sayılı KHK’ye göre dava açma hakkına sahip olur.

  • Tescil başvurusu ile birlikte 10 yıl sürecek bir koruma süreci başlayacak olup,
  • Aynı sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların bu markayı kullanması engellenebilecektir.
  • Kurumsal imajınız, resmi olarak tescillenmiş olacaktır.
  • .tr uzantılı web adreslerinin kullanım hakkı sizin olacaktır.
  • Diğer kişi veya kuruluşların taklit (kopya) gibi kanunsuz kullanımlarını önlemenize yarayacak hukuki yaptırımlar sağlanabilecektir.
  • Tabela ve e-ticaret girişiminiz, yasal güvence altına alınmış olacaktır.
  • Markanızın ® (Register) işareti ile kullanımı ve tescil durumunun beyanı da mümkün olacaktır.

Neler yaptık?